Våre kunder

Les tilbakemeldinger fra noen av våre kunder.
Asko-logo

ASKO Transport

Vi har benyttet KS Termotransport i mange år, og er svært fornøyd med tjenestene de leverer. De har godt kvalifiserte sjåfører og løser store oppdrag med høye krav til presisjon. Vi har har høy tillit til at de alltid løser oppdragene vi gir dem.
Bama_logo

Bama Industri AS

KS Termotransport har vært leverandør av transporttjenester til oss i mange år. Vi er meget fornøyd med selskapet og deres sjåfører. Gjennom årene har de vist seg å være svært omstillingsdyktige til endringer i oppdragene og omfanget av oppdragene de utfører for oss har stadig blitt større.
nortura

Nortura

Glacio er en sentral del av vår logistikkløsning for frysteprodukter. Glacio leverer tjenester med høy kvalitet og viser stor fleksibilitet når det kreves. Vi er veldig godt fornøyd med tjenestene Glacio leverer og har som målsetning å fortsette vårt langvarige samarbeid.
%C3%98stlandske%20Formidling%20AS

Østlandske Formidling AS (ØFAS)

Vi har vært kunde hos Glacio i mange år. Vi opplever at de alltid yter høy service og har topp kvalitet på den jobben de utfører. Her får vi løst både fryselager og transportbehov på en gang, og slipper å bruke unødvendig tid på å koordinere dette mellom flere aktører.
bamastor

Bama Storkjøkken

Vi har benyttet Glacio Fredrikstad og KS Termotransport som distribusjonsløsning for våre kunder i Østfold og deler av Akershus i flere år. Sjåførene er i daglig kontakt med våre kunder, og det er avgjørende at de representerer Bama på en god måte. Vi er veldig tilfreds med måte Glacio og KS Termotransport utfører oppdragene. God service, god kvalitet og gode priser!
 
seaborn2

Seaborn AS

Vi har benyttet Glacio sine tjenester innenfor fryselager i mange år, og er meget fornøyde med servicenivået og kvaliteten de leverer. Deres unike plassering på havn, samtidig som de ligger nærme grenseoverganger er også med på å effektivisere vår logistikk.