Oppkjøp av engelsk fryselagervirksomhet

HSH Coldstores i England er overtatt av Constellation Cold Logistics per 13. januar 2021. Med det vokser Constellation-plattformen til fire virksomheter i fire europeiske land. Glacio har vært en del av Constellation siden 2020.