Vi søker prosjekt/eiendomssjef. Les mer

Glacio tilbyr miljøvennlige lakselogistikk

Glacio leverer komplette løsninger for frysing, tining, lagring og transport av alle typer matvarer og produkter