Kvalitet

Våre driftsrutiner og systemer sørger for at vi ivaretar alle krav til matvaretrygghet og dokumentasjon.

LES OGSÅ OM

Fredrikstad - Borg Havn

Kjølelager

Stuffing og Stripping

Transport