Om Glacio

Glacio leverer komplette løsninger for frysing, tining, lagring og transport av alle typer matvarer og produkter.

BESKRIVELSER

 mg 8905-min

Lagersystemer

Vi ivaretar dine og forskriftenes krav til dokumentasjon og sporbarhet.
Les mer
 mg 9502 2-min

Kvalitet

Vi garanterer høy kvalitet. Krav til matvaretrygghet og dokumentasjon ivaretas gjennom gode driftsrutiner og systemer.
Les mer
 mg 9429-min

Sikkerhet

Kontinuerlig elektronisk overvåkning av temperatur og andre kritiske driftsdata sikrer din varebeholdning.
Les mer
 mg 8905

Videopresentasjon

Se hvordan Glacio opererer og hvilke tjenester vi tilbyr.
Les mer
 mg 8823-min

Historien

Siden etableringen i 2004 har Glacio etablert seg som en betydelig aktør i markedet for frossent gods.
Les mer