Om Glacio

Glacio leverer komplette løsninger for frysing, tining, lagring og transport av alle typer matvarer og produkter.

BESKRIVELSER

Lagersystemer

Vi ivaretar dine og forskriftenes krav til dokumentasjon og sporbarhet.
Les mer

Kvalitet

Vi garanterer høy kvalitet. Krav til matvaretrygghet og dokumentasjon ivaretas gjennom gode driftsrutiner og systemer.
Les mer

Sikkerhet

Kontinuerlig elektronisk overvåkning av temperatur og andre kritiske driftsdata sikrer din varebeholdning.
Les mer

Videopresentasjon

Se hvordan Glacio opererer og hvilke tjenester vi tilbyr.
Les mer

Historien

Siden etableringen i 2004 har Glacio etablert seg som en betydelig aktør i markedet for frossent gods.
Les mer